Prenos inovacij projekta »NOVATELL - INOVAtivne prosToročne tEhnologije v vseživLjenjskem učenju za Ljudi s težjimi oviranostmi« je bil financiran s strani Evropske komisije v okviru programa Leonardo da Vinci, ki je del programa Vseživljenjskega učenja.

Glavni cilj projekta INOVATELL

Razviti in implementirati tehnološko rešitev, ki bo pomagala ljudem z omejenimi gibalnimi sposobnostmi rok v procesu vseživljenjskega učenja, da bodo lahko zgolj s kretnjami glave ali rok upravljali posebno programsko opremo na mobilnih ali stacionarnih računalnikih.

Ciljna skupina projekta INOVATELL

Osebe s spremembami v nevromišičnih in gibalnih funkcijah, ki zaradi omejitev gibanja rok ne morejo uporabljati standardne tipkovnice in/ali miške.

Programska oprema INOVATELL

Omogoča prostoročno upravljanje miškinega kazalca na računalniškem zaslonu in izvedbo osnovnih računalniških funkcij brez uporabe miške ali tipkovnice s pomočjo kretenj glave ali rok.
Programska oprema INOVATELL omogoča uporabo računalnika za branje, brskanje, pisanje in komuniciranje.
Aplikacija INOVATELL in učne vsebine so na voljo brezplačno za prenos na računalnik.

Programi računalniškega opismenjevanja:

  • Windows 8 in aplikacije;
  • Microsoft Office (Word PowerPoint and Excel);
  • Internet (iskanje, e-pošta, internetne aplikacije).

Številka projekta: LLP-LdV-TOI-2013-LT-0144
Obdobje trajanja projekta: oktober 2013 – september 2015.

Izvedba projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.